måndag 24 maj 2010

S: Jan Björklund, låt eleverna utvärdera sina lärare

Idag skriver Jan Björklund en debattartikel i DN angående den flitigt diskuterade frågan om elevers betygssättning av lärare ska vara lönegrundande. I ett antal kommuner har modellen där elevers utvärdering av lärare ska ingå i rektorns sammantagna bedömning när den individuella lönen sätts.

Jan björklunds ståndpunkt och missnöje tydligt, har anser att detta skulle rubba hela maktbalansen i klassrummet och är en fara för skolans framtid. Jag tror inte vår skolminister har fattat grejen. Så här kommer lite förtydliganden om vad ett system där elever utvärderar sina lärare handlar om.

Jan Björklund målar upp detta som att eleverna helt och hållet ska sätta en lärares lön. Jag håller med om att detta inte är rimligt. Men det är heller inte någon som föreslagit just detta. Att elevernas utvärderingar av lärarna kan vara en del av rektorns underlag vid betygssättning är något helt annat och väldigt rimligt tycker jag!

Att elever har möjlighet att utvärdera sina lärare tycker är oerhört viktigt för att garantera en bra undervisning. Som elev är du i en många gånger knepig maktställning till din lärare. Din lärare är avgörande för dina betyg och som elev är det ibland svårt att uttrycka sina åsikter till läraren. Som elev ska du garanteras en bra undervisning som skapar förutsättningar för dig att lära. Att elever får ge sina synpunkter på läraren är därför viktigt som verktyg för att förbättra kvalitén i undervisningen. Rektorn kan då se var det fungerar och inte.

Jan Björklund skriver vidare att;
"Om eleverna ska sätta betyg på sina lärare måste man inse att risken är påtaglig att vissa elever utnyttjar tillfället att ge igen för något som eleven är missnöjd med"
Att Jan Björklund har en syn på elever som personer som inte kan ta ansvar, som utnyttjar systemet och har en vilja att ge igen på sina lärare är synd. Om vi inte ser elever som ansvarsfulla personer som kan ta ansvar för sina beslut frågar jag mig hur vi kan bygga en bra skola överhuvudtaget. Men det är absolut av stor vikt hur en utvärdering utformas. Den bör utgå från skolans styrdokument och hur väl läraren lever upp till läroplanens krav på läraren. Inte personliga relationer eller åsikter om läraren som person. Vi måste kunna lita på ett rektorn gör en bra bedömning av underlaget som kommer in och kan sålla bort personangrepp eller kommentarer avsedda "att ge igen för något eleven är missnöjd med". Att elever får möjlighet att utvärdera sina lärare skulle vara ett bra steg för att göra kvalitén på undervisningen bättre och vi skulle få den dialog kring kvalitén på undervisningen som många gånger saknas idag.

Elevernas utvärdering av läraren ser jag som ett bra underlag för rektorn att använda vid lönesättning. Eleverna ser läraren i undervisningsmiljön varje dag och det borde därför vara självklart att eleverna få komma med synpunkter på undervisningen. Vi måste sluta se undervisningen som något som ska ske bakom stängda dörrar, något som inte får utvärderas och kritiseras. Hur ska vi kunna lyfta skolan och göra undervisningen bättre annars?

2 kommentarer:

  1. Bra skrivet! Man blir ju lite rätt om en politiker som vurmar så starkt om skolan lyckas "missuppfatta" elevers betygsättning av lärare så grovt.

    Är själv drabbad av två olika lärares fixerade uppfattning om hur man skulle göra sina läxor, man var tvungen och göra exakt de uppgifter dessa två lärare sa även om man redan kunde områdena. Andra områden som man själv som elev kände att man behövde plugga på, och kanske gjorde så istället. Då kom bestraffningen direkt (man var tvungen och lämna in).

    Fantastiskt bra sätt och förstöra glädjen av att lära sig

    SvaraRadera
  2. Absolut! lärandet måste ju utgå från elevens behov! Att i fall som ditt inte kunna uttrycka sitt missnöje med lärarens sätt att lära ut kan bara bidra till att försämra undervisningen och bidrar inte med något positivt för någon.

    SvaraRadera